මේ අවුරුදු 12 ගැහැණු ළමයාගේ වැඩ දැක්කොත් නම් ඔයාලා පුදුම වෙනවාමයි…

මේ සිද්ධිය සිදුවන්නේ ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් හී..ඔක්ලාහාමා නගරයේ ඉන්න මේ දැරිවියගේ නම ඩාර්සි ලින්..මෙයාට වයස අවුරුදු 12ක් වගේ තමයි වෙන්නේ!මෙයා මේ වැඩසටහනේ සිටි සියල්ලෝම නිරුත්තර කිරීමට සමත් වුනා.ඒ වෙන මොනවයින් වත් නෙවෙයි..මෙයාගේ වැඩ වලින්.ඇය මෙයට තම මුව පාවිච්චි කලේ නෑ..මෙයා මපට් කෙනෙක් විදියට තමයි ඉදිරිපත් වුනේ…හඬ නිපදවන්නේ තවත් කෙනෙක්.මෙයාගේ වැඩ කිඩ කියනවාට වඩා හොඳ ඔයාලා බැලුවානම් තමයි…

Share this post with your friends!