මේ අලි පවුලේ කණ්ඩායම් හැඟීම කොච්චරද කියලා බලන්න….

ඔබේ දරුවෙකු ජලයේ ගිලෙනවා දුටුවොත් ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? ඔබට කල හැකි සෑම දේම ඔබ කරනවා නිසැකයි..ඔයා පිහිනන්න දන්නවා වුනත් නැති වුනත් ඔයා වතුරට බහින්න දෙපාරක් හිතන්නේ නෑනේ..මේක මනුශ්‍ය ලෝකයට පොදු කාරණාවක් නෙවෙයි..සත්ව ලෝකයටත් මේ කාරණාව පොදුයි..මේ අලි තුන්දෙනා කණ්ඩායම් හැඟිමෙන් යුක්තව මේ කරන්නේ මොකක්ද?මෙම සිදුවීම වර්තා වෙන්නේ දකුණු කොරියාවෙන්..පුංචි අලි පැටියෙක් වතුරට වැටෙනවා..ඉතින් මේ අලි පැටියාව බේරගන්න අලි තුන්දෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා..මේ වීඩීයෝව මේ වන විටත් අන්තරජාල කළඹමින් පැතිර යන බව ඔබ දන්නවාද?

Share this post with your friends!