මේ අඹ යාලුවෝ…..

සමහරක් අත්දැකිම් අන් අය සමඟ බෙදා ගන්නා තරමට ඒවායේ සුන්දරත්වය වැඩිවේය යන්න මම බොහෝ විට පිළිගන්නා කාරණාවක්…අප ගෙවන විශේෂ අවස්ථාවලට හෝ රූපවාහිනිය නරඹන විට හෝ,චිත්‍රපටයක් නැරඹීමට යන විට හෝ ඒවා අපේ හොඳම යහළුවන් හා එක්ව සිදු කීරීමට අප කැමතිය. බොහෝ විට එවැනි අවස්ථා අපේ ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථාද වෙයි.මෙම බල්ලාද එලෙස මිත්‍රයන්ගේ මිතුරුකමේ ශක්තිය දන්නා අය වෙති.ඇය තමන්ගේ ස්වාමියා තමන්ගේ හොඳම යහළුවා වන නිසා කිසි තැනක කිසි විටක ඔහු හැර නොයන අයුරු ඔබට මෙහිදි නැරඹිය හැකිය.

Share this post with your friends!