මේ අම්මා ඇත්තටම සැංගී සිටීමට හේතුව බලන්න….සැබැවින්ම පුදුමාකාරයි…..

දෙමාපියන් වීම සහ ඒ සතු වගකීම ඉසිලීම සුළු පටු කාර්යයක් යැයි සිතීමට අපහසුයි..එය දවස පුරා වගකීම් ඉටු කිරීමට සිදුවන අවස්ථාවන් බවටද පත්වන අවස්ථා ඇත…පුංචි දරුවන්ගෙන් සමහරක් අවස්ථාවලදී දෙමාපියන්ට නිවනක් ඇත්තේම නැති අවස්ථාද ඇත.එවැනි අවස්ථාවලදි ඔබ සැබැවින්ම නිර්මාණශීලී විය යුතුය.ඇස්ලි ගාඩ්නර් කියන්නෙත් වයස අවුරුදු දෙකක් වන ගැහැණු දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ අම්මා කෙනෙක්.ඇයට දිනය පුරා විවේකි කාලයක් සොයා ගැනීමට අපහසු තරම්ය..ඉතින් ඇයට පොඩි සහනයක් ලබා ගැනීම උදෙසා ඇය තම පැන්ට්‍රියේම සැඟවී සිටීමට තිරණය කළාය..අවසානය වනතෙක්ම නරඹන්න අමතක කරන්න එපා.

Share this post with your friends!