මේ අන්තිම රාත්‍රී භෝජනය ගන්නේ කවුද කියලා බලන්න….

මේක මේ වන විටත් වයිරල් විඩීයෝ එකක් වි අවසානයි.හැලිය රත් වෙනකන් කකුළුවාගේ දැගලිල්ලේ අඩුවක් වෙන්නේ නැති බව අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් නේ.හැබැයි මේ කකුළුවා තැටිය රත් වෙනකන් මෙහි තිබෙන අනිකුත් ආහාර අමුද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගන්නවා තියෙන බඩගින්න වැඩි කමට..මේ කාලය කකුළුවෝ ආහාරයට ගන්න කාලයක්.චීන වැසියන් මහත් රුචියක් දක්වනවා කකුළුවන් ගෙන් පිළියෙල කෙරු නොයෙක් ආහාර වර්ග ආහාරයට ගැනීමට. හැබැයි මේ වීඩීයෝ එක දැක්කම පුංචි දුකකුත් නොදැනෙනවා නෙමෙයි මේ කකුළුවා ගැන…මොහොතකින් තමාව අහාරයට ගන්නවා කියලා නොදැන මේ කකුළුවා හිතේ හැටියට තැටියේ තියෙන දේවල් ආහාරයට ගන්නවා.ඒකේත් හැටි!

Share this post with your friends!