මේවට තමයි නියම කැට් වෝක් කියලා කියන්නේ! කියවලම බලන්න..

හොඳින් ගෙවීම් සිදුකරන වෘත්තිමය නිරූපිකාවන්ට පවා මේ කැට් වෝක් එක හරියට කරගන්න බැරි අවස්ථා මතුවෙනවා.ඒත් මේ ඇමරිකානු පුසාගේ ගමන දැක්කම නම් මෙන්න මේවට තමයි නියම කැට්වෝක් කියන්නේ කියලා ඔබට අවබෝධ වේවි.ඇගේ ස්වාමියා පවසන අන්දමට මෙම පූසාට කල ශල්‍ය කර්මයක් නිසා මෙයාට ෆැබ්‍රික් කොලරයක් පලන්දවා තමයි තිබෙන්නේ!ඒක හන්දම මෙයාට අමුතු කියුට් ගතියකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා..ඒ නිසාම මෙයාගේ ගමන හොඳට කැපි පේනවා…බලන්නකෝ නැද්ද කියලා.

Share this post with your friends!