මේම ශබ්දය ඔබට ශ‍්‍රවනය නොවේ නම්, ඔබ ඉදිරියේදී බිහිරි තත්වයට පත්විය හැකියි!

වයසට යාමත් සමග අපේ ශ‍්‍රවන තත්වය කෙමෙන් පිරිහීමට ලක්වෙනවා. එය ස්වභාවික සංසිද්ධියක් ලෙස හැඳින්වූවාට වරදක් නැහැ. ක‍්‍රමයෙන් පිරිහීමට ලක්වෙන එම ශ‍්‍රවන තත්වය නැවත යතා තත්වයට පත්කරගැනීමේ හැකියාවක් අපේ ශ‍්‍රවන ඉන්ද‍්‍රියයට ඇත්තේ නැහැ. ශ‍්‍රවන තත්වය පිරිහීම ස්වභාවික සංසිද්ධියක් වුනත් එම ක‍්‍රියාවලිය මන්දගාමී කරගැනීම සඳහා ඔබට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අධික ශබ්ධයන් නිකුත් කරන ඝෝෂාකාරී සංගීතයට සවන් නොදීම සහ හෙඞ්ෆෝන් භාවිතය අවමකිරීම ඊට හොඳම උදාහරණ කිහිපයකි.

වයසක පුද්ගලයින්ට ඇතැම් ශබ්දයන් ශ‍්‍රවනය නොවෙන බව දන්නවා ඇති. එය එසේ වුවත් ඔබ කොපමණ වයසට පත්වුවත් ඔබට ශ‍්‍රවනය වෙන සංඛ්‍යාතයන් කිහිපයක් තිබෙනවා. අපගේ ශ‍්‍රවන තත්වය පිරිහීමට ලක්වීම ආරම්භ වන්නේ වයස අවුරුදු 20 ගණන් වලදීයි.

ඔබගේ කන් දෙක කොපමණ වයසද සහ වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමුවිය යුතුද යන්න දැනගන්න මෙම ශ‍්‍රවන පරික්ෂාවට මුහුණ දෙන්න. මෙම පර්යේෂණය ම්ගින් ඔබට ලැබෙන ප‍්‍රතිපල පිළිබඳව ඔබ සැහීමකට පත්වෙන්නේ නැති නම් වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමුවී ප‍්‍රතිකාර ලබාගැනීම වටිනවා.

මෙම පහත වීඩියෝව නරඹමින් එම පරික්ෂාවට ඔබට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එක් එක් වයස මට්ටමට අදාළ වන සංඛ්‍යාතයන් ඔබට ඇසෙනවාද බලන්න.

Share this post with your friends!