මේකට ඔබට සිනා නොගියොත් පුදුමයක්…..

මෙය ලොව පුරා ඉතා ඉක්මනින් ජනප්‍රිය වුනු වීඩියෝවකි. මෙහිදී මෙම පුහුනුකරු දරුවාට ‘keep the eye on the ball’ යනුවෙන් පවසනවා. එහි තේරුම බෝලය ට හොදින් අවදානය යොමු කරන ලෙසටයි. නමුත් පොඩි දරුවා සිතන්නේ තමාගේ ඇස බෝලය උඩින් තියන ලෙසටයි. තේරුම් දෙකම නිවැරදි වුනාට මෙතනදී පුහුනුකරු කියන්නේ පලමු තේරුමයි. ඔහුටද තම වැඩ අමතක වී මෙයට නිතැතින් සිනා ගියේ මෙම අවස්තාව එතරම්ම හුරතල් නිසයි. ඔබත් වීඩියෝව මෙතනින් බලන්න.

Share this post with your friends!