මෙහෙමත් බයික් චැලෙන්ජ් තියෙනවාද? අනේ අපොයි…..

මෙය සැබැවින්ම විනෝදකාරියි..සමාන්‍යයෙන් බයිසිකල් රේස් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම අභියෝගයක්..එහිදි පුහුණුව,ශික්ෂණය, හා අධිෂ්ඨානය අවශ්‍යයි..ඒ වගේම වීර්යය හා සිනාවත් අවශ්‍යයි..මෙම තරඟය තිබෙන්නේ ඉන්දුනිසියාවේදී.ඒ වගේම නෙදර්ලන්තය හා ජර්මනියේදී මෙයට සමාන තරඟ පැවැත්වෙනවා.

Share this post with your friends!