මෙහි දැක්වෙන මාර්ගය ජලයෙන් වැසි යන අයුරු බලන්න! 5 වෙනි පින්තූරය අතිශය බියකරුයි…

ප්‍රන්ශයේ ඩු ගියෝස් නැමැති මාර්ගය ලොව තූල ඇති අද්වීතිය මෙන්ම අවධානම් මාර්ගය ලෙසද නම් කල හැකියි.මෙම මාර්ගය හරහා නොරිමෝටියර් හා බියුවියර් යන දූපත සම්බන්ධ කෙරෙනවා.මෙම මාර්ගය වර්ශ 600 සිට භාවිතා වුවක් බව අනාවරණය වෙනවා.උදම් රළ හේතුවෙන් දිනකට දෙවරක් මෙම මාර්ගය අතුරුදහන්ව යෑම මෙහි ඇති විස්මයාකාර කරුණයි.මීටර් 4150ක් දිග මෙම මාර්ගය දිනකට දෙවතාවක් අඩි 13ක් උස වතුරේ නොපෙනී යාම විස්මය හා බිය මුසු හැඟිමක් ජනිත කරනවා.මෙම මාර්ගය පැහැදිලිව පෙනෙන විට පමනක් මෙහි ගමන් ගන්නා ලෙස රියැදුරන් දැනුවත් කොට තිබෙන අතර එය දැන ගැනීම සඳහා ආරක්ශිත උපක්රම හා පද්ධතිද භාවිතා වීම සිදු කෙරෙනවා..

france-1

france-3

france-5

france-6

france-7

france-8

francee-2ක්රම හා පද්ධතිද භාවිතා වීම සිදු කෙරෙනවා..

Share this post with your friends!