මෙවෙනි පෞද්ගලික දේ online upload හෝ විසිකිරීම සිදු නොකල යුතු වන්නේ ඇයි කියා ඔබ දන්නවාද…? මෙය කියවා බලන්න..

අධිකරණ විශේෂඟයෙකු වන වින්ස්ටන්ට් ක්රෝන් විසින් ගුවන් ගමනකින් අන්තුරුව වුවද ඔබ ඔබගේ බෝඩිං පාස් එක සුරක්ෂිතව තබා ගත යුත්තේ ඇයි යන්න ප්රකාශ කොට තිබෙනවා. මෙම පාස් හි ඇති බාර් කෝඩය සොරා ගැනිම මගින් ඔබේ සියළු පෞද්ගලික තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බව ඔබ දන්නවාද ? නුතන තාක්ෂනය ඇති දියුණුවත් සමඟ සයිබර් අවකාශයේ සිටින සොරුන්ද වැඩිවි තිබෙනවා.එම නිසා පහසුවෙන් මෙම පාස් එකක් හරහා ඔබට මුල්යමය ගැටළු පවා ඇති කිරිමට මෙම සොරුන්ට සමත් විය හැකියි.මෙම බාර්කෝඩ් එක තුල ඔබේ සියළු තොරතුරු ඇතුලත් කොට තිබෙන නිසා මෙමගින් ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට සොරුන්ට හැකියාව තිබෙනවා….එම නිසා මෙම පාස් එකෙහි ඡායාරූප වෙබ් අඩවි වල පල කිරීම හෝ විසිකිරිම තුලින් ඔබේ නම් ගම් ලිපිනයන් මෙන්ම දුරකථන අංකද පහසුවෙන් සොරා ගත හැකියි.වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට මෙම විඩියෝව නරඹන්න…

Share this post with your friends!