මෙවැනි ටොන් ගණනක් බර ට්‍රක් රථ අසල ඔබේ වාහන තිරිංග පරික්ෂාවට ලක් නොකරන්න…..ඔබට බැලුවම අවබෝධ වේවි..

අධිවේගි මාර්ග තුල “තිරිංග පරික්ෂාවට ලක් කීරීම” සමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්වෙමින් පවති.ඔබ රිය ධාවනයේ යෙදෙද්දි අපරික්ෂාකාරී ලෙස හෝ ඔබ අසලින් ඉතා කෙට්ටුවෙන් ගමන් ගන්නා වාහන වලට වෙට්ටු දැමීමට යාම සමහරක් අවස්ථා වලදී සාර්ථක වුවත් සමහරක් අවස්ථා වලදී නම් භායානක වන බව ඔබට පසක් වන්නේ මෙම ටොන් 40ක් බර ට්‍රක් රථ රියැදුරු නිරික්ෂනය කරන විටය…නරඹා බලන්න..

Share this post with your friends!