මෙය නම් සැබැවින්ම හදවත උණුසුම් කරවන සුළුයි….සත්තයි………….

මෙම අල්ලො දරුවන් සැබැවින්ම සැන්ටා තමන්ගේ නිවසට තෑගිත් රැගෙන පැමිණීම ගැන අතිශය පුදුමයටත් සතුටටත් පත් වුනා…හැබැයි මේ සතුට දෙගුණ තෙගුණ වෙන්න වැඩි වේලාවක් ගියේ නැහැ.නමුත් මෙහි සිටි පුංචි දැරිවිය මේ සැන්ටා ලෙස පැමිණ තිබෙන්නේ හමුදාවේ සේවයේ නියුතු මීට මාස තුනකට පෙර සේවයට පිටත්ව ගිය තමන්ගේ ආදරණීය පියා බව දැනගත්තා…අනෙක් දරුවනුත් පසුව තම පියාව හඳුනා ගත්තා. තම පියාගේ පැමිණිම සැබැවින්ම සතුටට කාරණයක් මෙන්ම ඇසට කඳුළු නගන හදවත උණුසුම් කරවන දර්ශනයක් බවත් කිව යුතුමයි.ඔබ නැරඹු විට ඔබට මා කියනා දෙය පසක් වේවි.

Share this post with your friends!