ධාවන තරගාවලියක සිදුවුණු හිතාගන්න බැරි සිදුවීම……….

මෙම තරඟය සම්පූර්ණයෙන්ම කනපිට පෙරලීමට මෙම දුවන්නන්ට හැකියාව ලැබි තිබෙනවා…එම නිසාම මෙම විඩියෝව මේ වන විටත් ඉතා ප්‍රසිද්ධියට පත්ව තිබෙනවා..ඔබ තරඟයට දිවිමට පටන් ගත්තා නම් ඔබට මා කියන මේ දෙය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලැබේවි..මීටර් 1500ක් දුවන එක ලේසි නෑ වගේම තරඟයක් ඕනෑම වේලාවක කනපිට පෙරලෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔබට මෙම විඩීයෝව දුටු විට අවබෝධ වේවි..

Share this post with your friends!