මෙය අතිශයින්ම භායානක ගමනක් කිව්වත් එහි ඇති වරදක් නෑ!

ඇත්තෙන්ම පළමුවෙන්ම කිව යුත්ත නම් මෙය අතිශයින්ම භායානක යන්නයි!මේක බලන් ඉන්නකොට නම් පොඩි ත්‍රීල් එකක් එනවා!මෙම කඳුවැටිය තරණය කිරීම හිතන තරම් ලේසි නැහැ.එක අත්වැරදීමක් සිදුවුනොත් එය ඉරණම් ගමනකට පාර කපන්නත් බැරි නෑ!කඳු නගින්න කැමති අයගේ ඇගේ නම් මේක දැක්කම ඇඩ්‍රිනලීන් ශ්‍රාවය වීම වැඩි වෙන්න පුළුවන්!ඒත් හදවත බය කෙනෙක් නම් මෙවැනි ගමනක් කීයටවත් අනුමත කරන්නේ නෑ!මේ විඩීයෝ එක බලලම තීරණය කරන්නකෝ මම කරන දේ හරිද වැරදිද කියලා!

Share this post with your friends!