මෙම සිදුවීම නම් සැබැවින්ම හදවත කම්පා කරන සුළුයි…

මේක සැබැවින්ම හද කම්පනය කරන සිදුවිමක්…මේ දිස්වන හෙලිකොප්ටරයේ නියමු කුටිය ඇතුලත පිපිරිමකින් විනාශ වෙනවා..මෙම සිද්ධිය සිද්ධවන්නේත් මනමාලියක් තමන්ගේ මංගල්‍ය උත්සවය සඳහා පිටත් වි යන අතරතුරදීයි..රොස්මේරෝ තමයි මනාලිය.. මෙහිදි ඇයගේ සහෝදරයා,ගුවන් නියමුවා හ සයමස් වියැති ගැබිණි ඡායාරූප ශිල්පිනියටත් තම ජීවිතය අහිමිව යනවා.අවුරුදු 32ක් වයස රෝස්මේරෝ ට වුවමනා වුනේ තම සහකරුව විස්මයට පත් කරන්න.මනාලයා තම මනාලිය එනතුරු අල්තාරයේ බලන් සිටියදි පල්ලියට ඉතා ආසන්නව මෙම පිපිරීම සිදුවීම දරාගත හැක්කක්ද?

Share this post with your friends!