මෙම විඩීයෝව ගුවන්යානා සමාගම් වලට නම් තදින් දැනේවි..

ගුවන් සේවයට මෙය විශාල පහරක් වනු නොඅනුමානයි.මන්ද මෙය මේ වන විටත් අන්තර්ජාලය කළඹමින් ව්‍යාප්ත වන නිසා..එක්සත් ගුවන් යාන සේවය මේ වන විට මෙම සිද්ධියට සමාව අයැද තිබෙනවා..මෙම ගුවන් යානා සේවයේ නියුතු එක්තරා සේවකයේ 71 හැවිරිදි වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුව බිමට ඇද දමන විඩීයෝවක් තමයි මෙහි තිබෙන්නේ..එයට හේතුව ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රය හා පැන නැගුනු ගැටළුවක්..ගුවන් සේවයට විරුද්ධව මෙම මිනිසා වන්දි මුදලක් ඉල්ලා ඇති අතර සේවකයාටද දඩ ගසා ඇත..

Share this post with your friends!