මෙම බීමත් ගැහැණු දරුවාට අවසානයේ වෙන්නේ මොකක්ද බලන්න………සැබැවින්ම හාත්ස්‍යෝත්පාදකයි…

අපි සෑම කෙනෙක්ම බීමත්ව වෙරි වු අත්දැකිම් ඇති අය වෙමු…ඔබට හරියට ඇවිද ගැනීමට හෝ කෙලින් සිට ගැනීමට නොහැකි වු විට ඔබට ඇතිවන හැඟීම කෙබඳුද? එය ගුරුත්වාකර්ෂන බලය විසින් ඔබව පහත හෙලිමක් යැයි සිතෙනු ඇත.තම වෙරිමත සමඟ සටන් වදින මෙම බීමත් ගැහැණු දරුවාට අවසානයේ සිදුවන දේ අතිශය හාස්‍යෝත්පාදක සිදුවීමක් නොවේද? ඔබම නරඹා බලන්න….

Share this post with your friends!