මෙම කාන්තාවගේ සිරුර වසා ඇත්තේ ඇඳුම් වලින් නොවේ.. හොඳින් බලන්නකෝ…….

කලාව යනු නොයෙක් නව අවධානම් වැඩ අත් හදා බැලීම් සහ ලෝකයාට ඉදිරිපත් කල හැකි තෝතැන්නකි..පෝශර් හවුස් නැමැති මෙම චිත්‍ර ශිල්පියා මෙහි නිමැවුම් කරුවා වෙයි..තරුණ ජූලි ව තීන්ත වලින් සම්පුර්ණයෙන් වර්ණ ගල්වා ලෝකයාට ඉදිරිපත් කිරීමට තමයි මේ සුදානම…මෙය ඇත්ත ඇඳුම් මෙන් දිස්වෙන වෙනස් අද්විතිය නිර්මානයක් ලෙස මෙය දුටු විට ඔබට පසක් වේවි.

Share this post with your friends!