මෙන්න විඩීයෝ…සිද්ධිය මොකක්ද කියලා බලන්න…….

මේ විඩීයෝව මෙම විඩීයෝව හුවා දක්වන මිනිසාගේ ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතිවල සටහන් වුවක්..මොහුගේ බිරිය මෙහිදි බල්ලාව එළියට දානවා.නැවත ඇය නිවසට පැමිණෙනවා…එහිදි දුටු දෙයක් නිසා ඇය පහතට නැමෙන්නේ එය තම බල්ලා සෙල්ලම් කරමින් සිටි දෙයක් යැයි සිතා..එය ගැනීමටයි..ඇත්තෙන්ම කියනවානම් ඒ සෙල්ලම් බඩුවක් නෙමෙයි..ඇමරිකානු විෂඝෝර සර්පයෙක්..වාසනාවට වගේ ඇයව නයා හපන්නේ නෑ…ඒත් ඉතින් ඇයට උන් හිටි තැන නම් අමතක වන බව ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට වැටහේවි…

Share this post with your friends!