මෙන්න මේවාටනේ පොටෝශොප් කියන්නේ!

මේ වගේ දේවල් දැක්කම තමයි හිතෙන්නේ! පොටෝශෝප් වලින් කරන්න බැරි මොනවද කියලා!!!මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ විලාසිතා ලෝකේ තියෙන අපූරුව ගැන..හැබැයි මේ අපූරුව පෙන්වන්න භාවිතා කරලා තියෙන්නේ පොටෝශෝප් හි අපූරුව ගැන!මෙහි මුලින් දැක්වෙන කොටසේ නිරූපිකාවන්ව පොටෝශෝප් කරලා නෑ!අග හරියට යනකොට තමයි පොටෝශෝප් වලින් කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා තේරේන්නේ! මේ විඩීයෝ එක බලලම ඉන්නකෝ!

Share this post with your friends!