මෙන්න මෙහෙමයි ගෝල්ෆ් ගහන්නේ…දන්නේ නැත්නම් බලාගන්න….

ගොල්ෆ් පිත්තකින් ගොල්ෆ් බෝලයකට දූරට විසිවෙන්න ගහන්නේ කොහොමද කියන එක සමාන්‍යයෙන් අපිට නැගෙන ප්‍රශ්නයක්නේ….ජැමි සැඩ්ලෝවෙස්කි කියන්නේ වෘත්තිමය ගොල්ෆ්කරුවෙක් නෙමෙයි.හැබැයි යාර 445ක පිට්ටනියක ඈතට ගොල්ෆ් බෝලේ යවන්නේ කොහොමද කියන එක නම් මෙයා දන්නවා.මෙයාගේ වැඩකිඩ බැලුවම නම් ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා.බලලම ඉන්නකෝ..

Share this post with your friends!