මෙන්න බලන්න පුන්චි දරුවෙක් එක් නිමේශයකින් නොමැරී බේරෙන අපූරුව………. වීඩියෝ එක මෙතනින්!

මේ පුංචි නව හැවිරිදි දරුවා තම සිඟිති මල්ලියා වැටිමට යන බව දැක පන්දුවක් මෙන් ඔහුව රැකගන්නා ආකාරය මෙම විඩියෝ දර්ශන වල සටහන් වි තිබෙනවා….මේ නිසා චූටි මල්ලියාට වෙන්න ගිය දරුණු අනතුරකින් චූටි මල්ලියාව බේරෙනවා….

Share this post with your friends!