මෙන්න ගුටි කන්න වෙන වැඩක්…… බලලාම ඉන්නකෝ

එපික් ෆයි ටිවි කියන්නේ යු-ටියුබ් වල ප්‍රෑන්ක් කරන සෙට් එකක්…ලාස් වේගාස් හි සිදුවන මෙම සිදුවිමෙහි විදුලි පා-පුවරුවේ සිටින එහා පස ගමන් ගන්නා මිනිසෙක් මෙහා පසින් ගමන් කරන ආගන්තුකයින්ගේ අත් හදිසියේම අල්ලයි…මුලින්ම මෙහි කිසි ගතියක් නැති සේ හැඟුනත් ඇත්තෙන්ම මෙය සිනහ උපදවනවා.සමහරෙක් එය ගණනකට නොගෙන යන අතර සමහරෙක් එයින් තැති ගැනීමට ලක් වෙනවා.මේක බලලම ඉන්නකෝ…………

Share this post with your friends!