මෙතෙක් නොදුටු ලෝකයේ ලස්සනම හිරු නැඟීම…..ඔබේ ඇසින් නරඹන්න!

සමාජ ජාලා හා ගගනගාමින්ට පින්සිදුවන්නට අපට අවකාශයේ එපිට සිට ලෝකය පෙනෙන අයුරු සියැසින් දැකගැනීමේ වාසනාව උරුමව ඇත.ස්කොට් කෙලි සහ ටිම් යන ගගනගාමින්ට ස්තුතිවන්ත වන්නට අපට අජටාකාශයේ සිට මල් පිබිදීම, හිරු නැඟීම යන සුන්දර අවස්ථා සියැසින් දැක ගැනීමේ භාග්‍ය උදා විය.මෑතකදි ඇමරිකානු ගගන ගාමියෙකු වන ජෙෆ් විලියම්ද ඉර නැගෙන අයුරු හා කාල තරනය වන විඩීයොඉවක් අජටාකශයේ සිට ඡායාරූප ගත කර ඇති අතර එය නැරඹිමට පවා ඉතා ප්‍රසන්නය.එය සමාජ ජාලා වල මේ වන විට සිඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.” සාගරය මත දිදුලමින් බබලන හිරු ලෙස එය ප්‍රකටව ඇත.”මෙහි ඇති අපුර්වත්වය නම් ඔහු මෙවැනි විඩියොවන් දිනපතා නිකුත් කිරීමයි. 1996 සිට ගගනගාමියෙකු ලෙස නියැකෙන මොහු නාසා හී හා නොයෙකුත් අත්දැකීම් වලින් සමන්විත ගගන ගාමියෙකි.

Share this post with your friends!