මෙතෙක් දුටු හොඳම නත්තල් වෙළඳ දැන්වීම් 8 ගැන කියන්නයි මේ සුදානම………….

නත්තල් කාලය ළඟා වු විට නත්තල සම්බන්ධ වෙළඳ දැන්වීම් නැරඹීමටත් අප පුදුමාකාර කැමැත්තක් දක්වනවා.ඉතින් මෙවැනි නත්තල් වෙළඳ දැන්වීම් විශාල ප්‍රමාණයකින් හොඳම වෙළඳ දැන්වීම් 20 ක් ගැන ඔබ දැනුවත් කිරීමටයි මේ සුදානම..

1.වෙස්ට් ජෙට් හි වීර චරිතාත්මක වෙළඳ දැන්වීම මිලියන 42කට අධික ප්‍රමාණයක් නරඹා තිබෙනවා.

2.පීටර් තම පවුල නත්තලට සතුටු කරන අයුරු සහිත වෙළඳ දැන්වීම අපට නැවත නැවත වුවද බැලීමට පුළුවන්.

3.පබ්ලික්ස් ගේ රසවත් වෙළඳ දැන්වීම නම් කෙදිනකවත් අමතක නොවන අන්දමේ වෙළඳ දැන්වීමකි.

4.ලෝබයින්ටවත් හනි නට් චෙරියෝස් හි තිබෙන බලයට නම් හානියක් සිදු කල නොහැකියි.

5.මේ වෙළඳ දැන්වීමේ සුප් බඳුනක අවශ්‍යතාව කොපමණද කියා පෙන්වන අයුරු අන් කිසිම වෙළඳ දැන්වීමකින් නැරඹිය නොහැකිය.

6.නත්තල් සීයා හිම මත ඇවිදින වාහනයේ යන වෙළඳ දැන්වීම නම් සැබැවින්ම අපූරුය.

7.නිවාඩුව ඇවිල්ලා කිය පවසන මේ ගීතය ඇතුලත් වෙළඳ දැන්වීමට අප කවුරුත් එක ලෙස කැමතියි.

8.මේ චොකලට් සිපගැනීම් වලට මේ සංගීතය නම් නැතුවම බෑ

Share this post with your friends!