මෙතෙක් දුටු ලස්සනම විවාහා යෝජනාව…..බලලම ඉන්නකෝ……………

මෙම පවුලේ සියළු දෙනාම මෙම තැනැත්තියට කාඩ් පතක් බැගින් ලබා දෙනවා.ඒවාහි සඳහන් දෑ එකිනෙකට එකක් වෙනස්…නමුත් ඒ සියල්ල යටගිය මතකයන් හා බැඳි පවතින ඒවා වීම සුවිශේෂිත්වයක්…පළමුවැනි කාඩ් පතෙහි පිළිපැදිය යුතු නීතී රීති තුනක් සඳහන් කොට තිබුනා. එහි තිබුනේ..

එමිලි මිචෙල්….මම ඔබට ආදරෙයි….හොඳ හුස්මක් අරගෙන සිදුවන දෑ රස විඳින්න කියායි.

1.කලබල නොවි ලැබෙන කාඩ් පත් පෙට්ටියට දමන්න…
2.හිමින් ඇවිදිමින් කාටවත් නෑසෙන ලෙස මෙම කාඩ් පත් කියවන්න…
3.අළුත් කාඩ් පතක් ලබා ගැනීමට පවුලේ එකිනෙකා බැලුනයක් දී සිප වැළඳ ගන්න.

මම ඔබ දැකීමට ඉක්මනින්ම පැමිනෙනවා.

එම කාඩ් පත් වල සඳහන්ව තිබුනේ ඔහු ඇය කෙරේ කෙතරම් සෙනෙහසින් බැඳි සිටියේද යන්නයි..එය කෙතරම් සුන්දර විවාහා යෝජනාවක්ද යන්න ඔබටම පසක් වේවි.

cutest-proposal-ever-1

cutest-proposal-ever-2

cutest-proposal-ever-3

cutest-proposal-ever-4

cutest-proposal-ever-5

cutest-proposal-ever-6

cutest-proposal-ever-7

cutest-proposal-ever-8

cutest-proposal-ever-9

Share this post with your friends!