මෙච්චර උඩකින් වැටිලත් අයි-පෑඩ් එකට මුකුත්ම වෙන්නේ නෑ…….

මෙන්න මෙහෙම තමයි ප්‍රඩක්ට් එකක් මාර්කට් කරන්න ඕනෑ…මේක ඇත්තටම අයි පෑඩ් කේසින් එකක්..ජී-ෆෝර්ම් කියන කම්පැනිය ප්‍රසිද්ධ මෙවැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපාංගයන්ට ආරක්ෂිත ආවරණ සෑදීමට..ඉතින් මොවුන් නිර්මානය කරන ලද අයි පෑඩ් කවර් එකකින් අයි පෑඩයක් ආවරණය කොට අඩි 100,000 උස අවකාශයේ සිට බිමට අතහරිනවා..ඉතින් එහෙම වැටිලත් මොකුත් වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම කේසින් එකක් ගන්න කවුද අකමැති..මේ විඩියෝ එක බලලම ඉන්නකෝ….

Share this post with your friends!