මුහුදවල් දෙකක් එකට හමුවෙන ස්ථානයක්…ස්වභාවධර්මයේ අපුර්ව නිර්මාණයක්!

මෙය බැලූ බැල්මට ෆොටෝෂොප් වැනි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරමින් සකස් කරනලද ව්‍යාජ පින්තූරයක් බව ඔබට සිතෙන්නට ඇති. නමුත් මෙය ලොව අතිශයින්ම විශ්මයජනක සැබෑම ස්වභාවික සංසිද්ධියකි.

ජලස්කන්ධයන් දෙකක් එකිනෙකට මිශ‍්‍ර නොවී වෙන වෙනම පවතින එම අපුරු ස්වභාවික දර්ශනය ඇලස්කාවේදී ඔබට දැකගන්නට පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් සිතා සිටින්නේ එය සාගර දෙකක් එකට හමුවෙන ස්ථානයක් බවයි. නමුත් විශේෂඥයින් නම් පවසන්නේ ඊට හාත්පස වෙනස් දෙයක්.

අයිස් ග්ලැසියර් දියවී එහි ඇති මිරිදිය ජලය සාගරයට එකතුවීම නිසා තමයි මෙවැනි සිදුවීමක් හටගෙන ත්බෙන්නේ. එම ජලස්කන්ධ දෙකේ ඇති ලවන ස්වභාවයේ සහ ඝනත්වයේ වෙනස නිසා එම ජලය මිශ‍්‍ර නොවී වෙන් වෙන්ව පවතින බව විශේෂඥයින්ගේ මතයයි. එම ජලස්කන්ධ දෙක අතර ඇති සීමාව ඝන පෙන ස්තරයකින්ද සලකුණු වී තිබෙනවා.

අතිශයින්ම විශ්මයජනක එම අපූරු ස්වභාවික සංසිද්ධිය ඔබට පහතින් දැකගන්නට පුළුවන්.

Share this post with your friends!