මුලින්ම සැම්සුන්ග් දූරකතන දැන් මේව පිපිරීමට පටන් අරන්….. සැම්සුන්ග් පාවිච්චි කරන ඔබ කල්පනාවෙන්…………

සැම්සුන්ග් සමාගම ජනප්‍රියත්වයට පත්වුනේ ගැලැක්සි නෝට් හත පුපුරා යෑමත් සමඟය.මේ ගැන නොයෙකුත් අන්දමේ විග්‍රහයන් අප සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා තුලින් දුටුවා.. දැන් ඇතිව තිබෙන නවතම තත්වය නම් මෙම සමාගම තවත් එවැනිම ඛේදවාචකයට මුහුණ දී තිබීමයි.මිලියන 2.8ක් වටිනා මැෂින් උපකරණ නැවත සමාගම මගින් භාර ගනු ලැබේ. මෙයට හේතුව මේවා පිපිරීමයි.ඉතින් සැම්සුන්ග් සමාගමට නම් මෙවර දරා ගත නොහැකි පාඩු එක පිට එක සිදුවු සමාගමක් ලෙස නම් දරා ඇත.
samsung-1

samsung-2

Share this post with your friends!