මුදලාලි ගේ දුරකතන ඇමතුමෙන් වාසිය ගත් හොරා…. බලන්න මේ සීසීටිවි දර්ශන!

පේරාදෙණිය නගරයේ පිහිටි වෙළඳසැලකට ඇතුල් වූ අයෙකු එහි හිමිකරුගේ මුදල් පසුම්බිය සොරකම් කරන අයුරු CCTV කැමරාවක සටහන්ව තිබෙනවා.

Share this post with your friends!