මීයන් කිති කවන සිද්ධියක් ගැන කියන්නයි මේ සුදානම……..

බාර් වලදි හා උත්සවා වලදි ඔහු තමාව හඳුන්වා දෙන්නේ මීයන් කිතිකවන්නෙකු ලෙසයි.නමුත් ශිම්පෙයි ඉශියාමා කියන්නේ ස්නායු විද්‍යාඟයෙක්..මොහු මීයන් කිති කවමින් ඔවුන්ගේ ස්නායු එයට ප්‍රතිචාර දක්වන අයුරු පටිගත කර තිබෙනවා.මේ තුලින් ඇරිස්ටෝටල් මිනිසා නැමැති සත්ව කොට්ඨාශයට පමනක් සිනහසිය හැකි යන කාරණය බොරුවක් බව සනාථ කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා.එමෙන්ම කිති කැවීම දැනෙන එකම කොට්ඨාශයද මිනිසුන් නොවන බව මෙයින් ගම්‍ය වුවා.මෙය හැඟිම් හා දැනීම් සම්බන්ධ කරුණු නව මුහුණුවරකට ගෙන යන අතර මීයන්ද ප්‍රීති ජනක අවස්ථාවල හැසිරෙන ආකාරය ඔවුන්ගේ ස්නායු කම්පන රටා අධ්‍යයනය කිරීම තුලින් මෙහිදි මැනවින් හුවා දක්වා තිබෙනවා.

Share this post with your friends!