මිලියනයකට වැඩි රතිඤ්ඤා එකවර පිපිරුවාම වෙන්නේ මෙන්න මේක!

අවුරුදු සමය ඉක්මනින් ගෙවි ගියත් ගිනි කෙලි හා රත්ඤ්ඤා වලින් තොරව අවුරුදු සැමරීමක් සිදු කල නොහැකි තරම්ය.නමුත් මෙවැනි දෑ විශාල ප්‍රමානයක් එකවර පිපිරවීම අප විසින් සිදු නොකරන්නේ අප අත් පා ඇඟිලි අපට අහිමි වීමට ඇති ඉඩ කඩ වැඩි නිසාය. කෙසේ වුවත් චිනයේ තායිවාන වැසියන් කීපදෙනෙක් මෙවැනි රතිඤ්ඤා මිලියනයක් එකවර කිසිඳු බියකින් තොරව පුපුරවා දමන මෙම විස්මිත විඩීයෝව නරඹලම බලන්න.

Share this post with your friends!