මිනිස්සු කරන සමහර වැඩ බලද්දි සත්තු දුවන්නේ පන එපා කියලා…….. බලන්නකෝ මේ විස්තරේ……..

ඔබේ පාසල් කාලයේදි සිතා සිටි ඇත්ත යැයි සිතන දේ සැබැවින්ම සත්‍ය නොවන බව වැටහෙන අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයකට ඔබ මුහුණ දී ඇති.ජිවිතය කියන්නේ පුදුමාකාර දේවල් වලින් පිරුණු ස්ථානයක්…එහි නැගීම් මෙන්ම පසු බැසීම් ද තියනවා.මේ අශ්වයාටත් එම හැඟිම එලෙසම දැනෙන්නට ඇති කියා මා විශ්වාස කරනවා.ඒ මක් නිසාද කියලා මේ දර්ශනය දුටු විට ඔබට තේරුම් යාවි. එය තරමක් සිනහවට ලක්වන්නක් බවත් කිව යුතුයි.මෙය නම් සැබැවිනම අශ්වයෙකුට කර ඇති වංචාවක් බවත් මතක් කල යුතුයි.

Share this post with your friends!