මිනිසත්කම මතුව ආ මොහොතක්…..සියළු දෙනාම නැරඹිය යුතුම දසුනක්…..

ඔබ අධිවේගි මාර්ගයන් භාවිතා කරමින් ගමනේ නිරත වන කෙනෙක් වීමට පුළුවන්..එමෙන්ම ඔබ ඉතා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන අන් අය පිළිබඳ සිතීමට පවා වේලාවක් සොයා ගැනීමට අපහසු වීමට පුළුවන්.ඔබ ඔබගේ රථයේ ගමන් කරන විට ඔබට අන් අය පිළිබඳ සොයා බැලීමට හෝ වේලාවක් සොයා ගැනීමට හැකි වේවිද? මේ පැවසීමට යන්නේ එවන් අතිශය දුර්ලභ කාරණාවක් පිළිබඳව.. ඉතා කාර්ය බහුල අධිවේගි මාර්ගයකදි සතෙකුගේ ජිවිතය බේරා ගැනීමට සමත් වන දුර්ලභ අවස්ථාවක් වර්තා වුවා.සතුන් පිළිබඳ එතරම් සැලකිල්ලක් නොදක්වන මෙවැනි කාලයකදි තම ජිවිත අවධානම වත් නොතකා මෙම පූස් පැටියා බේරා ගන්නා මේ පුද්ගලයා දුටු විට හදවත උණු වීම අතිශය සමාන්‍ය බව කිව යුතුමය.

Share this post with your friends!