මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදී ලබාගත් සෙල්ෆි 20ක්!

සෙල්ෆි චායාරූප ලබාගන්නට ගොස් ජීවිතය නැතිකරගත් අය වගේම, මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදී 99න් බේරුන අයද බොහොමයක් සිටිති. මෑතකදී සිදුකරනු ලැබූ නවතම පර්යේෂණයකින් පෙන්වා දෙන පරිදි, මෝරුන් අතින් මිය යනවාට වඩා වැඩි පිරිසක් සෙල්ෆි චායාරූප ගන්නට ගොස් අකාලයේ මරණයට පත්වෙනවා. ඔවුන් තුල පවතින සෙල්ෆි උන්මාදය කොපමණද යත්, ජීවිතයට ඇති අවදානම් තත්වය පිළිබඳව වත් සිතන්නේ නැහැ.

අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නෙත් එලෙස ලබාගත් සෙල්ෆි චායාරූප 20ක් පිළිබඳවයි. එම භයානම චායාරූප පෙළ දුටුවොත් ඔවුන් අද ජීවතුන් අතර සිටින්නට කිසිලෙසකින්වත් නොහැකි බව ඔබට සිතේවි.

Share this post with your friends!