මැරුණු සිරුරකට පණ ඇවිත් යැයි සිතු ගිනි නිවන ආරක්ෂක භටයින් පුදුමෙනුන් පුදුම වෙලා….ඒත් ඇත්තටම වුනේ මොකක්ද බලන්න……

මෙම ගංගාවෙන් ඉවතට ගත් මෘත ශරීරයකට හදිසියේම පණ ඒම නිසා කැලැඹීමට පත් ගිනි නිවන භටයින් අතිශය පුදුමයට පත් වුනා. නමුත් නිසැක වශයෙන්ම සිදුව ඇත්තේ මෙම මිනිසා උණුසුම් දේශගුණය තුල විවේකිව ගත කරනු වස් ජලය මතුපිට පාවෙමින් නිදා ගැනීමයි.මෙය දුටු වැසියන් මෘත ශරීරයක් පාවෙනවා යැයි සිතා එය ඉවත් කිරීමට ගිනි නිවන ආරක්ෂක භටයින් කැඳවා තිබෙනවා.සිසිටිවි කැමරා සටහන් වලට අනුව සෙමින් මෘත සිරුර වෙත ඇඳෙන ගිනි නිවන ආරක්ෂක බටයින් සෙමින් සිරුර ගොඩට ගැනීමට තැත් කරන විට සිදුවු චලනයන් නිසාම කලබලයට පත්ව පසෙකට පැන තිබෙනවා.නමුත් මොහොතකින් සත්‍ය තත්වය වටහාගත් භටයා එම මිනිසා සමඟ කථා කරන අයුරු දිස්වේ.මෙය මේ වන විට විශාල ප්‍රමානයක් නරඹා ඇත.

Share this post with your friends!