මැජික් වලින් ගැහැණු ළමයි පුදුමයට පත් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි….

ඔබට ගැහැණු ළමයෙක්ව වසඟයට ගන්න වුවමනා නම් කරන්න තියන හොඳම දේ තමයි මැජික් පෙන්වන් එක.ජුලීස් ඩෙයින් ඒකට ක්‍රමය ඔබට කියා දේවි.මෙයාගේ මැජික් කොච්චර විස්මය දනවනවාද කිව්වොත් හැරි පෝටර් කරපු මැජික් මොනවද කියලා ඔයාලට හිතේවි.මෙයාට වයස තාම අවුරුදු 23යි.ඇත්තටම මැජික් පාසලක් තිබුනා නම් හොග්වර්ට්ස් වගේ මෙයාව ගන්නේ උඩින්ම….මම කියන්නේ බොරුද කියලා මේක බැලුවම ඔයාලට වැටෙහේවි.

Share this post with your friends!