මාර්ග තදබදයෙන් පිරුණු මාර්ගයක මෙම කාන්තාවන් කරන දේ හරිම පුදුමයි…………කියවලම බලන්නකෝ….

මෙම අපූරු ක්‍රියාව සිදු කරන්නේ චීනයේ කාන්තා නර්තන කණ්ඩායමක් විසින්. මොවුන් අධික මාර්ග තදබදයක් සහිත මාර්ග එක් මොහොතකින් නර්තන පරාදිසයක් බවට පත් කරන අයුරු මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ ගින්නක් බවට පත්ව තිබෙනවා.මෙයට යතුරු පැදි ධාවන නර්තන ශිල්පීන්ද ඇතුලත් වනවා.. ඒ නිසා මෙය ඉතා දැකුම්කළු අත්දැකීමක් බවත් පැවසිය යුතුයි.මොවුන් ඉතා නිර්මාණශීලිව හා සුක්ෂම ලෙස නර්තනයේ නිරත වන නිසා මෙය නැරඹීමට තම වාහන වලින් බැස මගීන් පැමිනෙන ආකාරය නැරඹිය හැකියි. ඇත්තෙන්ම මෙහි ආශ්චර්යය කෙතරම්ද යන්න ඔබට මෙය නැරඹු විට වැටහේවි.

Share this post with your friends!