මහ මගදී ගැබිණි මවක් බේරා ගන්නට පැමිණෙන උදාර මිනිසා……..

කෙවින් ඒසල් තමයි මේ සේවකයාගේ නම…ඔහු ඔහුගේ එදිනෙදා රජකාරි කටයුතු ආරම්භ කොට යන අතරතුර දුටුවේ ගැබිණි මාතාවක් කාර් රිය අනතුරක් නිසා තුවාලව සිහි විසඟව සිටි බවයි…වහාම ක්‍රියාත්මක වු කෙවින් ඇයව ජීවත් කිරීම උදෙසා වහා ඇය රෝහල් ගත කරනු ලැබුවා….කෙයිත් නොසිටින්න ඇගේ ඉරණම මේ තරම් හොඳින් නොවිසඳෙන්නට තිබුනා…..

kevin nurse

Share this post with your friends!