මහනුවර පාසල් සිසුවාට පාට් දාපු චන්ඩි 4ක් මාට්ටු…… පහර දීමේ හේතුව අනාවරණය වෙලා?

අපි ඔබ වෙත පාසල් සිසුවෙක් පහර කෑමේ සිදුවීමක් රැගෙන ආවා. එහිදී බොහො දෙනා පැවසුවේ මීට සාධාරණත්වය ඉටු කරන ලෙසටයි. අපිට ඔබට කීමට සුබ ආරන්චියක් තිබෙනවා. ඒ නම් මෙම සිසුවාට පහර දෙන හතර දෙනෙකු කොටු කර ගැනීමට මහනුවර පොලීසියට හැකි වී ඇති බවයි. මෙම සිදුවීමට හේතු වශයෙන් දක්වා ඇත්තේ කුමක් දැයි තවම හරිහැටි අනාවරණය වී නොමැති මුත් මෙම සිදුවීම වුනු දිනයේ උදෑසන පහර කෑ සිසුවට 12 ශ්‍රේණියේ සිසුවෙක් පාසලට ගැලපෙන ලෙසට කොන්ඩය කපා පැමිණෙන ලෙසට අවවාද කර ඇති බවත් එහිදී පහර කෑ සිසුවා සහ 12 ශ්‍රේණියේ සිසුවා අතර බහින් බස් වීමක් සිදු වූ බව නම් ආරන්ච්යි. එම දිනයේම සවස මෙම පහර දීම සිදු වී ඇති අතර එම සිදුවීම මෙම පහර දීමට සම්බන්ධ දැයි පොලීසිය පරීක්ශණ සිදු කරන බවයි අපිට ආරන්චි වුනේ. පහර කැමට ලක් වී ඇත්තේ 13 ශ්‍රේණියේ සිසුවෙක්.

chandi

Share this post with your friends!