මරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම අඳුනගන්න හදපු ගේම් එකක් තමයි මේ!

ඔස්ට්‍රේලියාවේ තමයි මේ ගේම් එක තියෙන්නේ! මරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුනගන්න පුළුවන් ගේම් එකක් විදියටයි මට නම් මෙය හඳුන්වන්න හිතෙන්නේ!කිඹුල්ලු ගහන ඇළක කිඹුල්ලුත් එක්ක පීනන්න තමයි තියෙන්නේ!ජීවත් වෙන්න තියෙන එකම විදිය කිඹුල්ලු ඉන්නේ විනිවිද ගියපු කූඩුවක් ඇතුලේ…..මෙහි තියෙන්නේ ලුණු වතුර..මිනිසුන්වත් කුඩුවක දාලා තමයි ඇතුලට යවන්නේ ඒත් ඉතින් මේක කොච්චර භයානකද!මේ විශාල විලෝපිකයන් සමඟ මුහුණට මුහුණ තමයි පීනන්න තියෙන්නේ!මිනිස්සු දාන කූඩුව අඩි 9ක් උසයි…ඒ වුනාට ඒ කූඩු ගැන 100% විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් කාටද?

57f3ec7c1b00000d0cef4788

57f3ec79170000f70aac966c

Cage-of-death-3

Cage-of-death-5

Cage-of-death-7

Cage-of-death-9

Cage-of-death-12

Share this post with your friends!