මනාලිය ජීවිතයත් මරණයත් අතර කල් ගෙවන සිටින මිත්තණිය සොයන් එයි…..

මේක කාගෙත් ඇස් වලට කදුලු අරන් ආපු මොහොතක්. මේ ආච්චිට තමන්ගේ මිනිබිරිය ගේ විවාහයට සහභාගී වීමට වුවමනා වුනත් ඇයගේ සෞඛ්‍ය තත්වය නරක හෙයින් ඇයට සහභාගී වීමට නොහැකි වුනා. මෙය දැන ගත් මිනිබිරිය ආච්චිව බැලීමට රෝහලට ගියා. කාගෙත් දෑසට කදුලක් ගෙනා ඒ අවසථාව පහතින් ………..

Share this post with your friends!