මඩේ එරෙන සOචාරකයින්ට මොකක් වෙයිද? එතැනට පැමිණෙන මෙම පිරිමි පුද්ගලයා කරන්නේ කුමක්ද?

ලොව වටා සOචාරය කරන්න අපි කවුරුත් ආසයි. ඒ කැමැත්ත බාල මහලු කාටත් පොදුයි. දැන් මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේත් එහෙම ලොව වටා සOචාරය කරන්න ගියා මහලු යුවලකට. මොවුන් ඡායාරූප කරනයේ යෙදෙන්න ගිහින් උන් හිටි තැන් අමතක වෙලා මාරන්තික මඩ ගොහොරක ඒරෙන්නට පටන් අරන්. ළගපාත කවුරුත් උදව්වට නැති නිසා මොවුන් දෙදෙනා එලියට එන්නට වෙර දරලා. ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ තව තව මඩේම එරෙන එකයි. මේක දැකපු කුඩා පිරිමි ළමයෙක් මේ දෙදෙනාව බේරා ගන්නට ඉදිරිපත් වෙලා. තමාගේ දිවි පරදුවට තියලා මෙම මහලු යුවලව බේරාගන්නා වෑයම නම් නෙතට කදුලක් ගෙන දෙන අවස්ථාවක් වුනා. ඔයාලත් බලන්නකෝ!

Share this post with your friends!