මඟහරින්නම බැරි දිව පිනවන රසවත්ම අතුරුපස 2ක් මේ නිවාඩු මාසේ හදල බලමුද? සාදන අයුරු සහ වීඩියෝ මෙතනින්……….

රසවත් වියලි පළතුරු කේක් (තේ පානය සදහා)

කේක් මිශ්‍රණය සදහා අවශ්‍ය දේවල් – බටර්
පාන් පිටි 125gක්
බිත්තර 2ක්
MD අයිසින් සීනි 125gක්
MD ජින්ජර් ප්‍රිසව් 15gක්
MD කැන්ඩිඩ් පීල් 20gක්
MD බේකින් පවුඩර් 5gක්

ටොපින් සදහා අවශ්‍ය දේවල් – බිත්තර සුදු මද 1ක්
MD අයිසින් සීනි 75gක්

හදාගන්නේ මෙහෙමයි – පළමුව බටර් සමග MD අයිසින් සීනි බීට් කරගන්න. එයට බිත්තර දෙක එකතු කරගන්න. මිශ්‍රණය තරමක් මෙළෙක් වනතුරු මිශ්‍ර කරන්න. මෙයට MD ජින්ජර් ප්‍රිසව් සහ MD කැන්ඩිඩ් පීල් එකතු කර ඉන්පසු පිටි එකතු කරගන්න. අවසානයේදී MD බේකින් පවුඩර්ද යොදා හොදින් මිශ්‍ර කරගත් කේක් මිශ්‍රණය කලින් රත්කරගත් කේක් පෝරණුවක අOශක 160ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 45ක් බේක් කරගන්න. මෙය තේ පානය කරන අවස්ථා වලදී ඔබ පවුලේ අයත් එක්ක රස විදිය යුතුම අතුරුපසක්. ඔබත් අදම සාදා බලන්න.

පැෂන් කුලිස් සමග අඹ සහ ස්ට්‍රොබෙරි පුඩින්

අවශ්‍ය දේවල් – කිරි ලීටර් 1ක්
MD ස්ට්‍රොබෙරි පුඩින් මික්ස් පැකට් 1ක්
MD වැනිලා පුඩින් මික්ස් පැකට් 1ක්
MD ජෙලටින් පැකට් 1ක්
අඹ පල්පයක් (යොදයක් ලෙස පොඩි කරන ලද)
පැෂන් ගෙඩියක්
සීනි (අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට)

හදාගන්නේ මෙහෙමයි – පළමුව කිරි ලීටර් 1 ලීටර් 500 බැගින් වෙන් කරගන්න. ඉන්පසු MD ස්ට්‍රොබෙරි පුඩින් මික්ස් පැකැට්ටුව ගෙන එය කිරි ලීටර් 500ක් සමග ලිපේ තබා රත් කරගන්න. ඒ සමගම MD ජෙලටින් පැකට්ටුවෙන් බාගයක් ගෙන එයද මෙයටම එක් කරගන්න. දැන් සියල්ලම මිශ්‍ර කරගෙන මිශ්‍රණය හොදින් සැකසුණු පසු එය බඳුනකට දමා ටිකක් නිවෙන්න හැර ශීතකරණයේ දමන්න. දැන් MD වැනිලා පුඩින් මික්ස් පැකැට්ටුව ගෙන ඉහත පරිදිම ඉතිරි කිරි ලීටර් 500ත් හා MD ජෙලටින් සමග ලිපේ තබා රත් කරගන්න. මෙහිදී වැනිලා රසයට අඹ රසයක් එකතු කරගැනීමට අඹ පල්පයක් මිශ්‍ර කරගත යුතුයි. දැන් කලින් සකසා ශීතකරණයේ තැබූ ස්ට්‍රොබෙරි මිශ්‍රණය උඩින් අඹ මිශ්‍රණය දමා ගන්න. නැවත ශීතකරණ්යට දමා සෙට් වෙන්න ඉඩහරින්න. අපි මෙම රසවත් අතුරුපසේ මූලික කටයුතු අවසන් කලා. දැන් අපි පැෂන් කුලිස් හදා ගමු. පැෂන් ගෙඩියක යුශ හා සීනි රස අනුව එකතු කර ලිපේ තබා මද රස්නේ ටිකක් ඝණ පල්පයක් වන තුරු හැදි ගා ගන්න. අවසානයේ සාදා පිළියෙල කරගත් ස්ට්‍රොබෙරි හා අඹ මිශ්‍රණය උඩින් පැෂන් කුලිස් වක් කරගන්න. ඔබේ රසවත් පැෂන් කුලිස් සමග අඹ සහ ස්ට්‍රොබෙරි පුඩින් රස බලන්න දැන් ඔබට පුලුවන්!

Share this post with your friends!