බොක්සින් කුOග්ෆූ කරාතේ මික්ස් වුනු අමුතුම ජාතියේ මැච් එකක්…… මාරයි නේ!

මේ තත්පර 10 වීඩීයෝවෙන් විහිළුවට පත් වෙන්නේ කවුද බලන්න…මේ ඉන්නේ චීනයේ මාර්ශල් ආර්ට්ස් වල දැවැන්තයෙක්..මෙයා මෙයාලගේ නම්බුව තියාගන්න බොක්සින් ක්‍රීඩකයෙක් සමඟ සටන් වැඳීමට තීරණය කලත් මෙයාලට සිදුවෙන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න..හැබැයි ඉතින් තත්පර හතක් ඇතුලත මාර්ෂල් ආර්ට්ස් කැලේ..සිදුවෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලම බලන්නකෝ…

Share this post with your friends!