බොක්සින් ක්‍රීඩකයෙකුගේ තරුණියට උසුළු විසුළු කරන්න ගිහින් වෙන දේ බලන්න!

සිසිටිවි දර්ශන වල සඳහන් මෙම සිදුවීම තරමක ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක ස්වරූපයක් ගනි.පැය 48 ක් තුල 200,000කට ආසන්න ප්‍රමානයක් මෙය ජාල ගත කිරීම මගින් නරඹා ඇත.මෙය ගැහැණු ළමයින්ට උසුළු විසුළු හා හිරිහැර කරන්නන්ට නම් මෙය ඉතා හොඳ පාඩමක් වනු ඇත.මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන ආකාරයට තරුණයින් දෙදෙනෙන්ක් පටු මාවතක සිටී.මින් එකෙක් මෙහි ඇවිද එන යුවළකගේ තරුණිය දෙසට සිගරට් කොටයක් විසි කරනු ලබයි.ඒවෙලේම ලඳ ප්‍රති ප්‍රහාරය නම් මෙම ව්සුළුකාරයන් කිසිසේත්ම අපේක්ෂා කල දෙයක් නොවේ.මොවුන් ගනුදෙනු කිරීමට ගොස් ඇත්තේ වැරදි පුද්ගලයින් සමඟය.මෙම තත්වයට ගොදුරු වු තරුණියගේ තරුණයා බොක්සින් ක්‍රීඩයෙකු වීම නිසා ඔහු ඒ අවස්ථාවේදි සිදු කල හැකි සුදුසුම දේ කිරීමට සමත් විය.

Share this post with your friends!