බි.එම්.ඩබ්ලිව් වර්ගයේ අළුත්ම වාහනයේ විස්තර ටිකක් කියවල බලන්නකෝ..

ආර් ඇන්ඩ් ඩි ලෙට්‍රෝන්ස් කියන්නේ තුර්කීය සමාගමක්.මොවුන් සම්පුර්ණ ශරීරය මෙහෙයවා පැදවිය හැකි බි.එම්.ඩබ්ලිව් රථයක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා.මෙය දුරස්ථ පාලකයින්ද ක්‍රියා කරවීමට පමණක් නොව හිසෙහි හා ගෙලෙහි චලනයන් හරහාද මෙය පැදවීමේ හැකියාවක් පවති.අති විශේෂ විදුලි එළි පද්ධතියකින්ද,හයිඩ්‍රොලික් පාලකයක්ද ඇති මෙය අතින් දෙන සංඟාද හොඳින් ග්‍රහණය කරයි.සුපිරි තාක්ෂණික ක්‍රම උපයෝගි කර ඇති අතර දක්ෂ ඉංජිනේරුවන් කණ්ඩායමක් එක්ව මෙම නිර්මානය සිදු කර ඇත.

Share this post with your friends!