බිහිසුණු රළ හමුවේ මේ සංචාරක නැව තවදුරටත් පරාදීසයක් වේද?

සමහරෙකුට තම නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා සොයාගත හැකි උචිතම ස්ථානය සේ සලකන්නේ සංචාරක නැව්ය. නමුත් මහා සාගරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හමුවේ ගිලි මිය යාමට බියවන, ආතතියට පත්වන අයෙකුට මෙය බිහිසුණු රැයක් වනු නොආනුමානය.

ඔබ මා සමඟ එකඟ නොවන්නේද? පැසිපික් සන් ෂිප් නැමැති සංචාරක නැවෙහි ආරක්ෂිත අඩිතාලම රුදුරු රළ හමුවේ සුන්ව යන අයුරු මෙහි ඔබට දැකගත හැක.ඔබ විශ්වයේ ඇති පූජනීය අංගය කෙරෙහි ගෞරවය නොදක්වන විට සාගරයට අධිපති දෙවියන් එහි ආදීනව පෙන්වයි. මෙය නැරඹිමෙන් පසු සංචාරක නැව් නෞකාගාරයටම පමණක් සීමා වේද? එය සිතීමට ලක් කල යුත්තකි.

Share this post with your friends!