බිතාන්‍ය නව නිර්මාන කරුවෙකු ගෙදර ඉඳන් ඉගිලෙන බිසිකලයක් හදලා! රවුමක් යන්න ආසද?

බිතාන්‍ය නව නිර්මාන කරුවෙකු වන කොලින් ෆෲස් මෙම නීර්මානයට හේතුව සෙ සලකන්නේ යු ටියුබ් හි විචාරකයන් ඔහුගෙන් නව මාදිලියේ ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් නිපදවීමට යොමු වන ලෙස ඉල්ලු දැඩි ඉල්ලීමට කන් දීමක් ලෙසයි.මේ කාලයේ හුවර් බෝර්ඩ්ස් සහ සෙග්වේස් යන දෙවල් එහා මෙහා යාම හා වැලි කණ්ඩි උඩින් පැනීම සඳහා ප්‍රචලිතව ඇත.මෙයට පෙර ඔහු විසින් එකවිට කැපි කර කර එන පාන් සඳහා නිමවු පිහියද ප්‍රචලිතය.

මෙවර ඔහුගේ නිර්මානය ඉගිලෙන හූවර් බයික් එකයි.මෙය නව මානයේ ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් සඳහා නවමු ක්‍රමයක් වන අතර ඉදිරියට මෙහි සාර්ථකත්වය තිරණය වන බවත් නව ප්‍රවාහන ක්‍රමයක ආරම්භය මෙයින් සනිටුහන් කල හැකි බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය. කෙසේ වුවද මෙම නිර්මානය ඉත්හා අපූරු නිර්මානයකි.

Share this post with your friends!